Dzieła artystyczne

Zabytkowe kościoły i kaplice drewniane
GMINA KLUCZBORK
·   Bąków; kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, drewniany, pocz. XVI w. (znajduje się w nim największy i najstarszy tryptyk na Śląsku), plebania z 1845 r.
·   Ligota Górna; kaplica cmentarna, drewniana.
·   Maciejów; kościół ewangelicki, drewniany.
GMINA BYCZYNA
·   Biskupice; kościół parafialny pw.św. Jana Chrzciciela, drewniany, 1626 r.
·   Ciecierzyn; kościół filialny pw. św. Stanisława Kostki, murowany, 1878 r.
·   Dobiercice; kościół filialny pw. św. Jana z Dukli, 1861 r.
·   Gołkowice; kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela, drewniany, 1767 r.
·   Jakubowice; kościół filialny pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, 1585 r.
·   Kostów; kościół parafialny pw. św. Augustyna, 1911 r.
·   Miechowa; kościół filialny pw. św. Jacka, drewniany, 1529 r.
·   Polanowice; kościół parafialny pw. Najświętszej Marii Panny, pocz. XX wieku.
·   Proślice; kościół filialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego, 1580 r.
·   Roszkowice; kościół pw. św. Antoniego, koniec XIX wieku.
GMINA WOŁCZYN
·   Brzezinki; kościół filialny pw. Narodzenia NMP, drewniany, 1550 r.
·   Gierałcice; kościół ewangelicki, drewniany, XVII w.
·   Komorzno; kościół filialny pw. Św. Jadwigi, drewniany, 1753 r.
·   Krzywiczny; kościół parafialny pw. Św. Trójcy, drewniany, 1623 r.
·   Rożnów; kościół filialny pw. Św. Trójcy, drewniany, 1788 r.
·   Świniary Wielkie; kościół filialny pw. Św. Bartłomieja, drewniany.
·   Wierzbica Dolna; kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża, drewniany, 1698 r.
GMINA LASOWICE WIELKIE
·   Chocianowice; kościół pw. Nawiedzenia NMP, drewniany, 1662 r.
·   Laskowice; kościół filialny pw. Św. Wawrzyńca, drewniany, 1686 r.
·   Lasowice Małe; kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP, drewniany, 1688 r.
·   Lasowice Wielkie; kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych, drewniany, 1599 r.
·   Wędrynia; kościół filialny pw. Św. Jana Chrzciciela, drewniany, 1791 r.
GMINA OLESNO
·   Bodzanowice; kościół parafialny Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
·   Borki Wielkie; kościół cmentarny pw. śś. Marcina i Bartłomieja, drewniany, 1697 r.; kościół pw. św. Franciszka.
·   Boroszów; kościół filialny pw. św. Marii Magdaleny, drewniany, z poł. XVII w.
·   Grodzisko; kościół filialny pw. św. Rocha, drewniany, 1710 r.
·   Sowczyce; kościół filialny pw. św. Antoniego, drewniany, 1586 r.
·   Stare Olesno; kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny, drewniany , 1680 r.
·   Wachów; kościół filialny pw. św. Wawrzyńca, drewniany, 1706 r.
 
Inne zabytki architektury sakralnej
GMINA KLUCZBORK
·   Biadacz; kościół filialny z lat 1842-1843.
·   Bogacica; kościół parafialny pw. Św. Trójcy.
·   Kluczbork; kościół ewangelicki pw. Chrystusa Zbawiciela, gotycki, XIV, XVIII w., kościół pw. MB Wspomożenia Wiernych, neogotycki, 1911-1913 r., dawna plebania ewangelicka przy ul. Gdacjusza, XVIII/XIX w., kaplica cmentarna, II poł. XIX w.
·   Kujakowice Górne; kościół parafialny z 1912 r.
·   Kuniów; kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela z 1798 r. z zabytkowymi organami z 1934 r., kaplica z 1907 r.
·   Krzywizna; Kościół neogotycki z XIX w.
·   Ligota Dolna; kaplica ewangelicka z 1900 r.
·   Łowkowice; kościół parafialny pw. Nawiedzenia MB, XIX w.
GMINA WOŁCZYN
·   Skałągi; kościół parafialny pw. Św. Michała, k. XVIII w.
·   Wierzbica Górna; kościół filialny pw. Św. Jacka, 1719-1722 r.
·   Wołczyn; kościół katolicki parafialny pw. Św. Teresy, poewangelicki, 1770 -1799 r., kościół ewangelicki, 1848 r., kościół katolicki pw. NMP Niepokalanie Poczętej, 1859-1861.
GMINA LASOWICE WIELKIE
Tuły; zespół kościelno-parafialny pw. MB Bolesnej, 1853 r. (kościół, kaplica grobowa, kostnica, mur arkadowy z bramą wjazdową).
GMINA BYCZYNA
·   Kostów; ewangelicka kaplica na cmentarzu ewangelickim (obecnie w ruinie).
·   Paruszowice; kaplica ewangelicka z XV wieku.
·   Sarnów; kaplica cmentarna z XX wieku z barokowym ołtarzykiem z pocz. XVIII wieku.
GMINA OLESNO
·   Borki Wielkie; klasztor oo. Franciszkanów.
Dwory oraz zespoły dworskie i pałacowe, parki
GMINA KLUCZBORK
·   Bąków; zespół pałacowy, I poł. XIX w. (pałac, park).
·   Bogacica; dwór, I poł. XIX w.
·   Bogdańczowice; zabytkowy park, XIX w.
·   Kluczbork; park miejski, ogród willowy (park).
·   Maciejów; zespół pałacowy XVIII/XIX w. (pałac, park).
·   Smardy Dolne; zespół pałacowy II poł. XIX w. (pałac, park).
GMINA WOŁCZYN
·   Bruny; dwór, I poł. XIX w.
·   Brynica; dwór, spichlerz.
·   Brzezinki; dwór, spichlerz.
·   Duczów Mały; zabytkowy park, XIX w.
·   Gierałcice; zespół dworski, pocz. XIX w. (oficyna, spichlerz, park).
·   Komorzno; pozostałości zespołu dworskiego, XVIII-XIX w. (oficyna, park).
·   Krzywiczny; zespół pałacowy, k. XVIII w. (pałac, park).
·   Rożnów; zespół dworski, I poł. XIX w. (dwór, park z aleją dojazdową).
·   Skałągi; zabytkowy park.
·   Świniary Wielkie; pałac, zabytkowy park, XVIII/XIX w. (odrestaurowany).
·   Wąsice; park z aleją dojazdową, XIX w.
·   Wierzbica Dolna; zabytkowy park, XIX w.
·   Wierzbica Górna; zespół pałacowy, k. XVIII/XIX w. (dwór, park, ogrodzenie przed pałacem).
·   Wołczyn park miejski, II poł. XIX w.
GMINA LASOWICE WIELKIE
·   Jasienie; spichlerz w zespole dworskim, I poł. XIX w., park podworski, poł. XIX w.
·   Lasowice Małe; dwór, XVII w., XIX w. – własność AWRSP, spichlerz w zespole dworskim, I poł. XIX w., park podworski, XIX w.
·   Lasowice Wielkie; zabytkowy park dworski, I poł. XIX w.
·   Szumirad; park wiejski.
·   Tuły; zespół pałacowy, XVIII-XIX w. (pałac barokowy, spichlerz, stodoła, park) – własność prywatna.
·   Wędrynia; zespół dworsko-pałacowy (dwór, park) – własność prywatna.
 GMINA BYCZYNA
·   Biskupice; klasycystyczny pałac z ok. 1800 r. wraz z parkiem krajobrazowym z końca XVIII w.- własność prywatna.
·   Ciecierzyn; park podworski z ruinami jednego z najpiękniejszych pałaców gminy Byczyna- własność prywatna.
·   Dobiercice; zespół dworsko-folwarczny założony w XIX/XX wieku oraz park podworski z XIX w.
·   Gołkowice; pałac z 1750 r.- własność prywatna.
·   Jakubowice; park podworski z XIX wieku.
·   Kochłowice; stylizowany pałac dworski Karola Jordana z 1923 r.- własność prywatna.
·   Kostów; pałac w stylu późnobarokowym z końca XVIII w. rozbudowany w XIX w. wraz z parkiem podworskim- własność prywatna.
·   Miechowa; klasycystyczny dwór z 1818 r.- własność prywatna w ruinie.
·   Nasale; dwór klasycystyczny z 1-szej połowy XIX w.- własność prywatna.
·   Paruszowice; dwór z XIX w. wraz z parkiem podworskim.
·   Polanowice; pałac wraz z parkiem z 1872 r.- własność prywatna.
·   Proślice; zespół pałacowo-parkowy z przełomu XVIII i XIX wieku. Obecnie jest obiektem agroturystycznym.
·   Pszczonki; zespół dworsko-folwarczny z dworem z 1925 r. i parkiem krajobrazowym- własność prywatna.
·   Roszkowice; pałac z 1845 r. wraz z parkiem wybudowany z fundacji Wilhelma von Taubadel- własność prywatna.
·   Sarnów; dwór z przełomu XVIII i XIX wieku.
GMINA OLESNO
·   Sowczyce; zespół pałacowo-parkowy; XVI-XX wiek.
·   Wachów; dwór z pozostałości parku; połowa XIX w.
Cmentarze, mogiły
 
GMINA KLUCZBORK
·   Bąków; mogiła braci Augusta i Emila Bassy (na cmentarzu katolickim)
·   Bogacica; mogiła powstańców śląskich na cmentarzu przykościelnym
·   Kluczbork; zbiorowa mogiła żołnierzy z września 1939 r. (na cmentarzu parafialnym), cmentarz wojenny Armii Radzieckiej przy ul. Opolskiej, mogiła powstańca śląskiego Henryka Dubiela (na cmentarzu parafialnym)
·   Krasków; cmentarz żydowski z połowy XVIII w.
GMINA WOŁCZYN
·   Rożnów; Grobowiec – piramida (jedna z 3 takich piramid w Europie, obok piramidy we Wrocławiu i Berlinie)
·   Wołczyn – Brzezinki; cmentarz żydowski przy ul. Byczyńskiej, pocz. XIX w.
GMINA BYCZYNA
·   Biskupice; cmentarz żydowski z poł. XIX w., znajdujący się na wzgórzu przy drodze krajowej nr.11.
·   Kostów; mogiła powstańców śląskich na cmentarzu parafialnym.
 
Inne zabytki
GMINA KLUCZBORK
·   Bogacica; spichlerz, 3 przydrożne kapliczki
·   Kluczbork; tradycyjny układ urbanistyczny, tzw. śląski typ rozplanowania, tradycyjny układ urbanistyczny, tzw. śląski typ rozplanowania, Stare Miasto, mury obronne, XV/XVI w., Brama Krakowska, ratusz z dwoma dwufrontowymi kamieniczkami pozostałymi z dawnego barokowego zespołu “Dwunastu Apostołów”, XVIII/XIX w., budynek więzienia, siedziba Muzeum im. Dzierżona – budynek wzniesiony na fundamentach zamku stojącego przy murach miejskich, dawna baszta zamkowa przebudowana na pocz. XX w. na wieżę ciśnień,
·   Kuniów; zabytkowa piekarnia, zabytkowa kuźnia
·   Łowkowice; wiatrak z 1868 r.
·   Maciejów; Pasieka Zarodowa z dworkiem i skansenem
GMINA WOŁCZYN
·   Szymonków; ruina romantyczna z basztą, XIX w.
·   Wołczyn; Stare miasto (rynek otoczony późnoklasycystycznymi kamieniczkami)
GMINA LASOWICE WIELKIE
·   Jasienie; spichlerz dworski, XIX w.
·   Lasowice Małe; spichlerz, poł. XIX w.
·   Tuły; młyn wodny, przebudowany w XX w., urządzenia z XVIII w., nadal funkcjonuje jako atrakcja turystyczna