QUESTY w Dolinie Stobrawy

CO TO JEST QUEST ?

Quest jest to metoda odkrywania dziedzictwa miejsc, która polega na tworzeniu szlaków nieoznakowanych, którymi można podróżować. Podczas tej gry wspieramy się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Dzięki znalezieniu odpowiedzi na zagadkę i wyszukanie w terenie odpowiadającego miejsca odnajdujemy kolejne miejsca na trasie. Na końcu zagadkowej trasy znajduje się skrzyneczka, a w niej pieczątka, której odbicie potwierdza przebycie całej trasy. Questy bliskie są harcerskiej zabawie w podchody.

GDZIE W DOLINIE STOBRAWY ZNAJDUJĄ SIĘ QUESTY ?

1. Borkowice

Borkowice, jako Wioska Drewna, posiadają 2 Questy. Borkowice to wieś położona niedaleko miasta Kluczbork.

Nazwa questu: Tajemnice Borkowickich Drzew

Szlak prowadzi przez Wieś Drewna. W czasie wędrówki uczestnicy zapoznają się z dawnymi zawodami o tematyce obróbki i wykorzystania drewna. Wyprawa przedstawia charakter poszczególnych rzemiosł i odkrywa ich tajemnice.

Nazwa questu: Dawne Zawody Drewniane w Borkowicach

Prowadzi uczestników przez tajniki liściastych i iglastych drzew występujących w Wiosce Drewna. Wędrując szlakiem uczestnicy zapoznają się z różnymi gatunkami drzew.

2. Bąków

Bąków znajduje się w gminie Kluczbork. Wioska ta posiada Questy.

Wyprawa rozpoczyna się przy kościele parafialnym, przy ul. Braci Bassy.

Nazwa questu: Drewniany Skarb Bąkowa

Wędrówka przedstawi największy skarb Bąkowa, jakim jest XIV-wieczny drewniany kościół. Podczas tej wyprawy dowiemy się jakie skarby kryje w sobie to dzieło.

Nazwa questu: Przygoda z Nasionami w Bąkowie

Obejmuje tematykę nasiennictwa w Bąkowie, z którym wieś ta jest związana od bardzo dawna. Do dnia dzisiejszego działa tutaj zakład nasiennictwa.

3. Chocianowice

Chocianowice znajdują się w gminie Lasowice Wielkie. Wioska Muzykantów posiada 1 Quest.

Nazwa questu: Wioska Muzykantów

Plan gry dostępny jest dla każdego. Można go znaleźć na stronie miejscowości (www.chocianowice.eu). Celem questu jest przedstawienie dziedzictwa Chocianowic oraz zwrócenie uwagi wędrującego szlakiem na wyjątkowe elementy związane z miejscową specyfiką przyrodniczą, historyczną i kulturową.

4. Rożnów

Rożnów leży w gminie Wołczyn. Wyprawę należy zacząć przy sklepie naprzeciwko kaplicy. Wieś posiada 1 Quest.

Nazwa questu: W Poszukiwaniu Piramidy w Rożnowie

Szlak zapozna uczestnika z historią miejscowego grobowca. Właściciele miejscowości Rożnów fascynowali się egipską modą. Trasa zapozna również z historią wsi i budynkami pełniącymi ważną rolę tego miejsca.

5. Świercze

Świercze znajduje się w gminie Olesno, 2 km od miasta. Miejscowość posiada 1 Quest.

Nazwa questu: Kamiennym Szlakiem

Quest został stworzony w celu urozmaicenia charakteru przestrzeni miejscowości. Świercze to najatrakcyjniej położona wieś w gminie, co ma wpływ na coraz częstsze odwiedziny turystów. Świercze otacza duża ilość lasów, co wiąże się z ciszą i spokojem. Quest pomoże odkryć turystom wspaniałe zagadki tej miejscowości.

6. Bogacica

Bogacica znajduje się w gminie Kluczbork. Wieś posiada 1 Quest.

Nazwa questu: W Świecie Modraszka

Quest “W świecie modraszka” ma na celu zapoznanie turystów, będących uczestnikami gry z najciekawszymi miejscami w Bogacicy, które są bogate w historię i kulturę.

7. Szymonków

Szymonków leży w gminie Wołczyn. Szymonków posiada 1 Quest.

Nazwa questu: Miejsca znane i nieznane w Szymonkowie

Trasa wędrówki ma za zadanie przedstawienie uczestnikom gry najatrakcyjniejszych miejsc w Szymonkowie. Warto przebyć szlak, by dotrzeć do skrzyneczki z pieczątką potwierdzającą zwiedzenie wsi.

7. Byczyna

Miasto Byczyna posiada 1 Quest.

Nazwa questu: Jak Wojska Polskie Austriaków powstrzymały

Na trasie questu poznasz historię byczyńskiego grodu, który przed wiekami wsławił się w Bitwie pod Byczyną. To tu odbyła się słynna potyczka, w której wojska polskie zatrzymały armię arcyksięcia austriackiego. 1

8. Maciejów

Maciejów leży w gminie Kluczbork. Maciejów posiada 1 Quest.

Nazwa questu: Przygoda z pszczołami w Maciejowie

Na trasie questu dowiesz się o pszczelarstwie i Pasiece w Maciejowie. To właśnie tu żył przed wiekiem ks. Jan Dzierżon, słynny badacz pszczół i propagator nowoczesnych metod ich hodowli. Zobaczysz, gdzie żyją pszczoły, jak wygląda pszczeli pożytek oraz będziesz miał możliwość odstresować się oddychając powietrzem z ula. 2

Przypisy:

1 i 2: Źródło: Strona internetowa Wyprawy Odkrywców