Zabytkowe kościoły i kaplice drewniane

001AA Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bąkowie
001Bb Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bąkowie 02

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bąkowie

Gmina: Kluczbork

Kościół zbudowano na przełomie XV i XVI wieku. Około 1550 roku został przejęty przez ewangelików i był w ich posiadaniu aż do 1945 roku. Obiekt został wzniesiony w stylu późnogotyckim na ceglanym podmurowaniu; jest konstrukcji zrębowej, natomiast wieża szkieletowo-słupowej. Wewnątrz zachowały się polichromie ścienne z XVI wieku, przedstawiające sceny Zwiastowania, Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego. Ołtarz główny to najstarszy na Śląsku tryptyk gotycki z 1370 roku o wysokości prawie 3 metrów. Przeniesiono go do kościoła prawdopodobnie w 1810 roku, po sekularyzacji zakonu minorytów w Opolu, a odnowiono w 1913 roku. Przedstawia koronację Matki Boskiej, poniżej znajduje się obraz Ostatniej Wieczerzy namalowany na desce (z kartusza herbowymi von Seidlitz i von Stertzrodzin). Ambona pochodzi z XVIII wieku, z kolei drewniane epitafium Elżbiety von Frankenberg z malowidłem wotywnym i napisem po polsku wykonano w 1676 roku. W 1614 roku w kościele znalazł się dzwon, odlany przez Jakuba Goetza we Wrocławiu, ale w okresie II wojny światowej zarekwirowano go i odstawiono do składnicy dzwonów w Hamburgu. Obecnie znajduje się w kościele ewangelickim w Fulda. Świątynia do dnia dzisiejszego służy wiernym jako jedyny obiekt sakralny Bąkowa.

Źródło: wikipedia.pl

Drewniany kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ligocie Górnej

Gmina: Kluczbork

Kościół zarówno rzymskokatolicki jak i ewangelicko-augsburski kościół filialny. Kaplica poewangelicka wybudowana została w 1787 roku przez cieślę Jana Kabata, pierwotnie jako cmentarna. Do dnia dzisiejszego odbywają się tu nabożeństwa ekumeniczne z udziałem kapłanów katolickich oraz ewangelickich. Kaplica zbudowana została z drewna, konstrukcji zrębowej. Orientowana i zbudowana na wysokiej podmurówce. Wnętrze jest salowe, bez wyodrębnionego prezbiterium z nawy, zamknięta prostokątnie. Dach jednokalenicowy, kryty gontem tworzący szeroki okap nad nawą. Od frontu znajduje się wieżyczka kwadratowa osadzona na nawie, konstrukcji słupowej. Zwieńczona dachem namiotowym. Wnętrze wyłożone jest boazerią. Empory wsparte są na bogato profilowanych słupach. Parapety z napisami dotyczącymi budowy kościoła i nazwiskami fundatorów. Barokowa ambona. Epitafia drewniane w języku polskim przeniesiona została do kościoła w skansenie w Opolu Bierkowicach.

Świątynia należy do Szlaku Drewnianego Budownictwa Sakralnego

Źródło: wikipedia.pl

003 Kościół ewangelicki w Maciejowie

Kościół ewangelicki w Maciejowie

Gmina: Kluczbork

Drewniany kościół został zbudowany w 1446 roku. Od 1532 roku, kościół w wyniku reformacji, stał się kościołem ewangelickim i do tego roku datuje się istnienie ewangelickiej parafii. Jest ona jedną z najstarszych po Kluczborku i Byczynie. W 1696 roku rozbudowano i wyremontowano kościół. Z tego roku pochodzi ołtarz, na którym znajdują się postacie św. Jana Ewangelisty, św. Katarzyny, św. Floriana, św. Jana Chrzciciela, Mojżesza oraz niezidentyfikowanej zakonnicy. W roku 1851 wykonana zostaje balustrada przed ołtarzem. Ambona pochodzi z roku 1700. Całość wnętrza wykonana jest w stylu barokowym. Organy zbudowane zostały w 1861 roku przez firmę H. Dürschlang z Rybnika. Maciejów, jak i kościół jest również miejscem nieodłącznie związanym z życiem i pracą najsłynniejszego polskiego pszczelarza ks. Jana Dzierżona. Do dziś znajduje się tutaj pasieka zarodowa wraz z dworkiem, w którym spędzał ostatnie chwile i pracował.

Kościół w Maciejowie należy do “Szlaku drewnianych kościołów opolszczyzny”

Źródło: wikipedia.pl

001 Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Brzezinkach

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Brzezinkach

Gmina: Wołczyn

Obecny kościół w Brzezinkach został zbudowany ok. 1550 r. i należy do grupy kościołów wzniesionych przez ewangelików. Kościół został wzniesiony wysiłkiem mieszkańców wsi, którzy przez wieki fundowali dla niego wyposażenie, ozdabiali go i dobudowywali nowe elementy. W 1693 r. rozbudowano i przez to powiększono kościół przez dodanie trzeciego członu od zachodu. Nadało to mu ciekawy efekt trójstopniowości. Całe wnętrze kościoła, zarówno ściany jak i płaski strop pokryte malaturą: w prezbiterium na stropie XVII – wieczna polichromia o motywach kasetonowych z rozetami cyrklowymi, na ścianach prezbiterium i nawy, na stropie nawy, na stropie zakrystii, na belce tęczowej oraz w kruchcie od południa – dekoracja o motywach roślinnych wykonana w 1776 roku. Ołtarz główny barokowy, ambona drewniana, późnorenesansowa, chrzcielnica barokowa, z XVII w. Zabytkowe rzeźby tryptyku gotyckiego, umieszczonego na północnej ścianie nawy, wykonanego w latach 1400 -1420 skradzione w 1994 roku, zastąpiono kopiami.

Źródło: www.kosciolydrewniane.eu

002 Kościół ewangelicki św. Michała Archanioła w Gierałcicach

Kościół ewangelicki św. Michała Archanioła w Gierałcicach

Gmina: Wołczyn

Kościół ewangelicki św. Michała Archanioła to drewniany, zabytkowy kościół filialny, należący do parafii ewangelicko-augsburskiej w Wołczynie. Obecna świątynia została wybudowana w 1694 roku, choć istnieją też podejrzenia, że jest przebudowaną starszą konstrukcją. W latach 1822-1823 i w 1889 roku miały miejsce dwie kolejne przebudowy. Kościół jest konstrukcji zrębowej i sumikowo-łątkowej, orientowany, na ceglanym podmurowaniu. Kwadratowa wieża nad głównym wejściem jest konstrukcji słupowej. Nakryta jest dachem namiotowym i kryje w sobie dzwon z 1694 roku. Dach kościoła jest siodłowy, kryty gontem. W przeciwieństwie do większości kościołów w województwie opolskim świątynia jest tzw. kościołem salowym – nawa i prezbiterium są tej samej szerokości i wysokości, mają także to samo przykrycie Ołtarz główny ambonowy znajdujący się w wydzielonej tzw. ścianie ołtarzowej pochodzi z okresu baroku – wykonano go w XVII wieku, podobnie jak barokową ambonę. Zdobią go postacie Ewangelistów. Organy w stylu klasycystyczno-ludowym polichromowano w 1831 roku. Na parapecie ambony umieszczono rzeźby Chrystusa Króla i czterech ewangelistów z około połowy XVII wieku, w zwieńczeniu rzeźbiona grupa Trójcy Św. z XVIII wieku. Konfesjonał reprezentuje styl barokowo-ludowy.

Źródło: wikipedia.pl

003 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jadwigi Śląskiej w Komorzni

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jadwigi Śląskiej w Komorznie

Gmina: Wołczyn

Pierwsza wzmianka o kościele w Komorznie pochodzi z okresu średniowiecza. W 1530 roku został on przejęty przez protestantów. W 1623 roku, w miejsce dotychczasowej świątyni, został wybudowany nowy kościół. Obecna budowla pochodzi z 1753 roku. Świadczy o tym napis na belce podtrzymującej chór muzyczny: “Ad 1753 Christian Kihl Namslau”. Po zakończeniu II wojny światowej kościół wrócił w ręce katolików.
Kościół to konstrukcja zrębowa z wieżą o konstrukcji słupowej, która nakryta jest ośmiobocznym dachem namiotowym. Wejście do wieży znajduje się pod podestem schodów obok kruchty. Między wieżą a nawą nie ma żadnego połączenia. Dach zakończony jest chorągiewką. Wnętrze kościoła jest o charakterze salowym, nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym. Wzdłuż ścian znajdują się empory. Ponadto wnętrze świątyni zdobią: wczesnobarokowy ołtarz główny z około połowy XVII wieku z kolumnami o bogatej dekoracji snycerskiej, późnorenesansowa ambona z I połowy XVII wieku, barokowa chrzcielnica, regencyjne organy.

Źródło: wikipedia.pl

004 Kościół Świętej Trójcy w Krzywiczynach

Kościół Świętej Trójcy w Krzywiczynach

Gmina: Wołczyn

Kościół w Krzywiczynach wzmiankowany był jako kaplica już w 1483 roku. Około roku 1530 został przejęty przez protestantów. Obecna świątynia została wybudowana w 1623 roku przez cieślę Krzysztofa Bittnera. Od 1945 roku jest w rękach katolików. Jest to budowla drewniana o konstrukcji zrębowej, orientowana na podmurowaniu ceglanym. Prezbiterium zamknięte jest trójbocznie z boczną zakrystią. Świątynia posiada słupową wieżę, gdzie znajduje się wejście na chór muzyczny Empora podparta jest słupami. Bryła wieży w górnej części zmienia kształt z kwadratu w ośmiobok. W dolnej części wieża otoczona jest wysoko sięgającym fartuchem gontowym ze ściętymi narożnikami. Całość zwieńcza chorągiewka z herbem i datą 1623. Kościół posiada dwa dzwony. Jeden został odlany w 1696 roku przez Zygmunta Gota (dar Kaspra Henryka von Frankenberga), drugi natomiast został wykonany w 1849 roku. Dach jest jednokalenicowy, pokryty gontem. Podcień od strony północnej wsparty jest na słupach. Na uwagę zasługują ponadto: rokokowe organy, klasycystyczny ołtarz główny pochodzący z około 1800 roku, klasycystyczna ambona również pochodząca z około 1800 roku, cynowa chrzcielnica z końca XVII wieku.

Źródło: wikipedia.pl

005 Kościół pw. Świętej Trójcy w Rożnowie

Kościół pw. Świętej Trójcy w Rożnowie

Gmina: Wołczyn

Kościół filialny pw. Świętej Trójcy w Rożnowie w gminie Wołczyn jest cennym zabytkiem na szlaku drewnianych kościółków woj. opolskiego. Wzniesiono go w 1788 r. na miejscu kościoła wzmiankowanego w źródłach w 1376 r., a przejętego w 1 połowie XVI w. przez ewangelików. Kościół o konstrukcji zrębowej na ceglanej podmurówce jest deskowany. Składa się z zamkniętego trójbocznie prezbiterium, wyższej, prostokątnej nawy oraz wieży w konstrukcji słupowej. Wnętrze nakryte jest stropem płaskim z fasetami. Świątynia jest fundacją Gottlieba Friedricha von Eben, właściciela Górnego Rożnowa i Gustawa Augusta Ernsta von Seydlitz z Dolnego Rożnowa. Ze starego kościoła przeniesiono ambonę, ołtarz główny, chrzcielnicę i dzwony. W 1912 r., w drugim dniu świąt Bożego Narodzenia kościół częściowo spłonął (prawdopodobnie od świec choinkowych). Świątynię odnowiono w 1930 r. Po zakończeniu II wojny światowej przejęli ją katolicy.

Źródło: wikipedia.pl

Kościół św. Bartłomieja w Świniarach Wielkich

Gmina: Wołczyn

Kościół został wybudowany w 1762 roku. Jest to budowla o konstrukcji zrębowej na podmurówce, orientowana. Prezbiterium zamknięte jest trójbocznie, przy nim od strony północnej dobudowana jest niewielka zakrystia. Nawa jest kwadratowa. Wewnątrz stropy są płaskie. Belka tęczowa jest fazowana, wycięto na niej datą budowy kościoła. Chór muzyczny wsparty na jednym słupie. Okna są zamknięte łukiem spłaszczonym. Na zewnątrz kościół, z wyjątkiem kruchty, jest nieoszalowany. Wejście do kruchty zamknięto półkoliście z mieczowaniami. Dach kościoła jest typu siodłowego i pokryty gontem. Wieża jest konstrukcji słupowej, nakryta dachem typu namiotowego. Drzwi wejściowe są klepkowe ze starymi okuciami. W okienku zakrystii znajduje się krata kowalska. Wnętrze świątyni zdobią: zabytkowy ołtarz główny, pochodzący z 1698 roku, z rzeźbami św. Mateusza, św. Jana Ewangelisty, św. Agnieszki, św. Cecylii oraz Matki Boskiej adorowanej przez aniołki, po bokach ołtarza znajdują się rzeźby św. Piotra i św. Pawła, renesansowa ambona, ławy lokatorskie z XVII wieku, barokowy krucyfiks z II połowy XVII wieku.

Źródło: wikipedia.pl

007A Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbicy Dolnej

007B Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbicy Dolnej

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbicy Dolnej

Gmina: Wołczyn

Jest to poewangelicki kościół, zbudowany w 1688 roku, którego fundatorem był Melchior von Studnitz. W 1939 roku świątynia została odbudowana z zastosowaniem nowego drewna, z poprzedniej budowli została zachowana tylko wieża. Kościół jest orientowany, nieoszalowany, na kamiennej podmurówce, konstrukcji zrębowej. Przylegająca wieża natomiast jest konstrukcji typu słupowego. Prezbiterium zostało zamknięte trójbocznie, od północnej strony prezbiterium znajduje się zakrystia z położoną na piętrze lożą kolatorską. Całość kościoła posiada dach siodłowy z dwoma kalenicami i pokryty jest gontem. Chór muzyczny łączy się z emporami wzdłuż bocznych ścian nawy i wsparty jest na czterech słupach. Na ścianie nawy widać niewielki fragment stropu z XVII wieku ze sceną Sądu Ostatecznego, który jest ozdobiony ludowo-renesansową ramą o motywach i dekoracji roślinnej pochodząca również z XVII wieku. Późnobarokowy ołtarz główny pochodzi z I połowy XVIII wieku ozdobiony jest rzeźbami aniołów oraz Chrystusa Zmartwychwstałego. Ambona jest barokowa, pochodzi z około połowy XVIII wieku. Widnieją na niej malowane postacie czterech ewangelistów autorstwa Salvatora Mundi na parapecie oraz Mojżesza, Aarona i św. Jana Chrzciciela na parapecie schodów. Organy pochodzą z początku XVIII wieku.

Źródło: wikipedia.pl

001 Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Brzezinkach

Kościół św. Jacka w Wierzbicy Górnej

Gmina: Wołczyn

Kościół w Wierzbicy Górnej istniał już w średniowieczu. W 1592 roku został przejęty przez protestantów. Obecna świątynia została wybudowana w latach 1719-1722, a ufundował ją Joachim Wenzl von Neffe und Obsichau ówczesny właściciel Wierzbicy Górnej. Kościół to budynek typu szachulcowego (jedyna tego typu budowla sakralna na terenie powiatu kluczborskiego), orientowany, jednonawowy z transeptem i wieżą od strony zachodniej. Wieża w swej dolnej części jest murowana, natomiast górna część jest typu szkieletowego. Końcowa część wieży była wcześniej nakryta barokowym hełmem, obecnie pokryta jest dachem namiotowym, natomiast pozostała część kościoła jest typu siodłowego i pokryta jest gontem. Wschodnia część kościoła zamknięta jest trójbocznie, transept wsparty na drewnianych emporach. Chór muzyczny wykonano z drewna, połączony jest z emporami i wsparty na czterech słupach. W wyposażeniu kościoła na uwagę zasługują: ołtarz główny ambonowy, późnobarokowy (1729 r.), tabernakulum późnobarokowe (XVIII w.), organy o dekoracji akantowej (XVIII w.), drewniane epitafia z 1641 roku, z XVIII i XIX wieku, dwa dzwony (1520 r. i 1544 r.).

Źródło: wikipedia.pl

Kościół  św. Jana Chrzciciela w Biskupicach

Gmina: Byczyna

Pierwszy kościół w Biskupicach powstał około 1567 roku, a już w 1588 roku uległ zniszczeniu. Obecny wybudowano w 1626 r. jako świątynię ewangelicką. Głównym konstruktorem był cieśla Hans Hase. W 1776 roku dobudowana została wieża. W 1784 roku wykonano chór muzyczny i emporę pod kruchtą. W rękach ewangelików kościół pozostawał do końca II wojny światowej. W 1945 roku przejęty został przez katolików. Kościół odnawiany był w latach 30. XX wieku, odrestaurowano nawę i prezbiterium, wzmocniono stropy, ściany oraz więźbę. Kolejny remont przeprowadzono w 1985 roku. Ściany zostały wówczas pokryte boazerią, zasłaniając drewniane belki i resztki polichromii a także usunięto z prezbiterium kamienną płytę nagrobną.

źródło: wikipedia.pl

Kościół św. Jana Chrzciciela w Gołkowicach

Gmina: Byczyna

Pierwszy kościół drewniany miał istnieć w Gołkowicach już w średniowieczu. W XVI wieku przeszedł w ręce protestantów. Obecny wybudowany został w 1766 roku w miejscu dawnego i wówczas pełnił funkcję świątyni ewangelickiej. W 1933 r. konserwator nyski Lukas Mrzyglód odnowił ołtarz pochodzący z lat 1450-1480. W latach 70.XX wieku został on przeniesiony do opolskiej katedry. Po zakończeniu II wojny światowej kościół przejęli katolicy. Obiekt ucierpiał podczas powodzi stulecia w lipcu 1997 roku. Zalane zostało prezbiterium i zapadła się podłoga. Przez wiele lat nie przeprowadzano poważniejszych remontów świątyni. Na początku lat 90.XX wieku naprawiono poszycie dachu, a w 2013 roku dokładnie go oczyszczono.

Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Jakubowicach

Gmina: Byczyna

Kościół w Jakubowicach, wybudowany został przez ewangelików w 1585 roku, z fundacji rodziny von Frankenberg. Po zakończeniu II wojny światowej został oddany katolikom i wszedł w skład parafii w Polanowicach jako kościół filialny. W 1931 r. został odnowiony. W 1960 roku usunięto ze świątyni część wyposażenia m.in.:

  • renesansowe obramienia drzwi do zakrystii,
  • metalowego koguta nad prezbiterium,
  • chorągiewki z datą “1931” na wieży.

W tym czasie odsłonięto w prezbiterium polichromię z kartuszami herbowymi. W latach 90.XX wieku naprawiono poszycie dachu.

źródło: wikipedia.pl

Kościół św. Jacka w Miechowej

Gmina: Byczyna

Kościół został zbudowany jako kaplica w 1529 roku. W 1628 roku został przebudowany z inicjatywy Baltazara von Frankenberga, właściciela pobliskich Proślic, Ciecierzyna i Miechowej. Wówczas to do kaplicy, którą zaadoptowano na prezbiterium, dobudowana została nawa. W kolejnych latach dobudowano kruchtę ryglową. Najprawdopodobniej w 1753 roku wybudowana została wieża o konstrukcji słupowej, którą nakryto późnobarokowym hełmem z latarnią. W połowie XVI wieku, kościół został przejęty przez ewangelików i był w ich posiadaniu do 1945 roku. Po zakończeniu II wojny światowej wrócił w ręce katolików. Kościół odnawiany był w latach: 1753, 1911, 1941, 1958, 1997, 1998, 1999 oraz 2005-2006. W latach 80.XX wieku wymieniono gont, a w latach 90.XX wieku na ścianach prezbiterium i zakrystii założono nowe tynki oraz wykonano betonową wylewkę. W 2008 roku świątynia została laureatem ogólnopolskiego konkursu “Zabytek zadbany”.

źródło: wikipedia.pl

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Proślicach

Gmina: Byczyna

Kościół został wybudowany w 1580 roku przez społeczność ewangelicką, w większości zamieszkująca wówczas te tereny. Przebudowany został w 1748 roku. Kościół remontowany był jeszcze w latach: 1859, 1905, 1929, 1980.

źródło: wikipedia.pl

Kościół Świętych Marcina i Bartłomieja w Borkach Wielkich

Gmina: Olesno

Wybudowano go w 1697 roku jako kościół parafialny. Budynek jest konstrukcji zrębowej, orientowany. W 1789 roku cieśla Szymon Stadko dobudował drewnianą wieżę., nakrytą dachem namiotowym, zwieńczonym tzw. latarnią oraz niewielkim cebulastym hełmem. Pionowe ściany są szalowane nad sobotami. Dachy nad nawa są siodłowe i kryte gontem (gontem pobite są również ściany nawy i prezbiterium powyżej sobót, otaczających ściany). Prezbiterium zamknięto trójbocznie, obok niego znajduje się zakrystia. W środku kościoła stropy są płaskie. W tęczy znajduje się barokowa grupa Ukrzyżowania. Chór muzyczny, o prostym parapecie przedłużonym wzdłuż części ścian nawy, wsparty jest na prostych słupach.

Wnętrze cechuje się prostotą. Skromny ołtarz główny pochodzi z XVIII wieku i wykonano go w stylu barokowym- na zwieńczeniu znajduje się rzeźba Boga Ojca oraz postacie dwóch aniołków. Ołtarz boczny poświęcony jest św. Franciszkowi. Inne zabytkowe elementy wyposażenia to ambona, kropielnica i niewielkie ograny z XVIII wieku, barokowe rzeźby Matki Boskiej i św. Jana Nepomucena z początku tego samego stulecia, obraz św. Mikołaja (prawdopodobnie z XIX wieku). Kościół przestał być siedzibą parafii na początku XX wieku, kiedy to franciszkanie wybudowali w latach 1910-1911 nową neogotycką świątynię. Obecnie pełni funkcję kościoła cmentarnego, a nabożeństwa odbywają się tutaj zaledwie kilka razy w ciągu roku.

źródło: wikipedia.pl

Kościół św. Marii Magdaleny w Boroszowie

Gmina: Olesno

Zabytkowa, drewniana świątynia znajdująca się w Boroszowie. Kościół należy do parafii św. Jadwigi Śląskiej i św. Jacka w Biskupicach. Należy również do Szlaku Drewnianego Budownictwa Sakralnego. Kościół wybudowano w 1679 roku na podmurówce, a w 1789 roku przebudowano.

źródło: wikipedia.pl

Kościół św. Rocha w Grodzisku

Gmina: Olesno

Kościół wybudowano w Grodzisku w 1710 roku, dwa lata po wygaśnięciu zarazy szalejącej w Oleśnie (stosowany napis upamiętniający znajduje się w zakrystii). Stanął na wzniesieniu, poza obszarem wsi. Wybudowano go nie używając zaprzęgów konnych i przynosząc cały materiał ręcznie. Pierwszy remont przeprowadzono w 1878 roku, z inicjatywy księdza proboszcza Walentego Morawca. Kolejny generalny remont przeszła świątynia w 1960 roku remont przeprowadził ksiądz proboszcz Gustaw Łysik), następny w latach 90.XX wieku-zainstalowano wówczas instalację przeciwpożarową i antywłamaniową (w 1995 roku miało miejsce włamanie do kościoła, skradziono wtedy kilka cennych rzeźb). W 1995 roku obok świątyni miejscowa mniejszość niemiecka wybudowała pomnik poległych mieszkańców podczas wojen światowych.

źródło: wikipedia.pl

Kościół św. Antoniego Padewskiego w Sowczycach

Gmina: Olesno

Drewniany kościół w Sowczycach został wybudowany w 1586 roku w Łomnicy jako kościół filialny parafii św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej, pod wezwaniem św. Katarzyny i Ducha Świętego. Funkcję taką pełnił do 1917 roku, gdzie następnie został przeniesiony do Sowczyc, gdzie otrzymał nowe wezwanie-św. Antoniego. Tu pełnił rolę kościoła filialnego do 1962 roku. Po wybudowaniu nowego kościoła, służy jako kaplica pogrzebowa. W latach 1983-1984 budynek był remontowany.

źródło: wikipedia.pl

Kościół św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie

Gmina: Olesno

Kościół został zbudowany w 1680 roku przez oo.Augustianów z Olesna. Do 1910 roku wioski: Stare Olesno, Gronowice i Ciarka obsługiwali oo. Augustiani. Od 1911 roku Stare Olesno wraz z sąsiednimi wioskami stało się samodzielną parafią. Kościółek został w latach 1955-1957 i w 1959 roku gruntownie odnowiony. Orientowany, drewniany o konstrukcji zrębowej z wieżą o konstrukcji słupowej. Prezbiterium jest zamknięte ścianą prostą. Od północy szersza nawa prostokątna z wieżą od zachodu, po bokach której są dwa nowe składziki . Prezbiterium nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym z płaskimi odcinkami. W nawie widoczny jest strop płaski.

Wnętrze nowo oszalowane. Tęcza o ściętych górą narożnikach. Chór wsparty na dwóch słupach. Okna sklepione półkoliście. Na zewnątrz ściany obite gontem. Dachy są siodłowe również obite gontem. Wieża o ścianach pochyłych, szalkowana o nieznacznie nadwieszoną izbicą o ścianach pionowych, nakryta jest ośmiobocznym namiotowym dachem gontowym. Izbica okienka o wykroju kwadratu przenikającego się czworoliściem. Nad nawą sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę, nakryta jest daszkiem namiotowym gontowym. W północym składziku odrzwia przeniesione zostały z wejścia od nawy pod wieżą z nadprożem wyciętym w kształcie oślego grzbietu.

Wewnątrz kościółka znajduje się obraz Matki Boskiej z XVII wieku oraz stacje drogi krzyżowej o charakterze ludowym z XIX wieku. Świątynia należy do Szlaku Drewnianego Budownictwa Sakralnego.

Kościół św. Wawrzyńca w Wachowie

Gmina: Olesno

Pierwsza wzmianka o kościele pw. św. Wawrzyńca w Wachowie ujęta jest w opolskich aktach archidiakonackich i pochodzi z 1679 roku. Wcześniejsze akta o kościele nie zachowały się, jednak kościół musiał istnieć już 150 lat wcześniej. W 1706 roku została wybudowana nowa świątynia, bowiem istniejąca okazała się za mała, a ponadto uległa zniszczeniu. Wówczas też zainstalowane zostały ograny kościelne, których fundatorem był Gottfried Ludwik von Schimonsky. W 1833 roku kolatorem kościoła zostało księstwo raciborskie. I wojna światowa jak i II wojna światowa oszczędziły drewniany kościółek przed zniszczeniem. W 1952 roku, pod kierunkiem ówczesnego proboszcza księdza Antoniego Kaleja, przeprowadzono gruntowny remont. W 1976 roku założono nowy dach nad prezbiterium, zakrystią oraz zakonserwowano całą budowlę od zewnątrz. W 1982 roku wymalowano wnętrze kościoła (m.in. wyzłocono ołtarze, wymalowano ściany i sufit, odnowiono ramy stacji Drogi Krzyżowej). W następnym roku położono dach na pozostałej części kościoła i ogrodzono plac.Podczas wymiany podłogi w 1984 roku odkryto pod świątynią stare cmentarzysko oraz znaleziono pisany gotykiem w języku niemieckim dokument z 1860 roku opisujący wymianę podłogi. Podczas remontu wieży w 1984 roku znaleziono spisany w języki polskim dokument z 14 lipca 1913 roku, mówiący o jej remoncie. W 1990 roku postawiono dzwonnicę z jednym dzwonem. W 1992 roku poprowadzono nową instalację elektryczną, a dwa lata później wykonana została instalacja nagłaśniająca plac kościelny.

źródło: wikipedia.pl

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chocianowicach

Gmina: Lasowice Wielkie

Po raz pierwszy kościół parafialny w Chocianowicach wzmiankowany jest w 1376 w rejestrze kościołów parafialnych. Świątynia była drewniana i spłonęła podczas wojen husyckich w XV wieku. Obecny kościół wybudowano dopiero kilkaset lat później-prawdopodobnie w 1662- taka data widnieje na jednej z desek w zakrystii, obecnie zaszalowanej. Konsekrowano go w 1666 roku pod wezwaniem Narodzenia NMP i przez następnych kilka wieków (do 1905 roku) był kościołem filialnym parafii w Kuniowie. Jednonawowa drewniana świątynia posiada nad głównym wejściem słupową wieżę konstrukcji palowej, przykrytą ośmiobocznym gontowym dachem namiotowym. Nad środkiem nawy znajduje się inna, mała wieżyczka ze spiczastym zakończeniem. Dach całego kościoła spada nisko nad zakrystię, przełamany jest bardziej płaskim nad sobotami przy północnej ścianie. Konstrukcja drugiej wieży jest odsłonięta od środka, można ją podziwiać po wejściu do budynku. Dzwon, odlany w 1750 roku w Oleśnie, obecnie rzadko jest używany. Z wyjątkiem wieży konstrukcja kościoła jest grzebieniowa. Wnętrze drewnianego kościoła w dużym stopniu nie zostało zmienione, z wyjątkiem malowideł ściennych, które powstały po 1945 roku. W ołtarzu głównym z 1726 znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z XVII wieku-przypuszczalnie przywieźli go miejscowi pielgrzymi. W przeszłości w ołtarzu głównym był obraz Matki Boskiej Chocianowickiej z XVIII wieku, ale przeniesiono go do nowego kościoła. Nad obrazem maryjnym znajduje się obraz Świętej Trójcy, a po bokach dwie rzeźby aniołów, które stanowiły kiedyś ozdobę organów z XIX wieku, znajdujących się dzisiaj w Muzeum Diecezjalnym w Opolu. Po lewej stronie od wejścia do świątyni znajduje się krzyż autorstwa nieznanego rzeźbiarza ludowego, a obok tzw. Karbona Duchowa z XIX wieku. Na północnej ścianie wisi kolejny obraz- Matki Boskiej Bolesnej z XIX wieku. Boczy ołtarz ma cechy barokowe. Droga Krzyżowa namalowana została na płótnie w wieku XIX, natomiast konfesjonał powstał w XVIII stuleciu. Drewniane ławki również liczą sobie kilka lat.

źródło: wikipedia.pl

Kościół św. Idziego w Gronowicach

Gmina: Lasowice Wielkie

Kościół w Gronowicach istniał od 1910 roku. Była to świątynia drewniana, pochodząca z 1635 roku i wybudowana jako kaplica szpitalna w Oleśnie. Właśnie w 1910 roku została ona przeniesiona do Gronowic. W 1959 roku została odnowiona. Kościół ten spłonął 16 sierpnia 1995 roku. W jego miejsce w 1997 roku wybudowany został nowy budynek duszpasterski, który służy mieszkańcom Gronowic i okolic do dnia dzisiejszego.

źródło: wikipedia.pl

Kościół św. Wawrzyńca w Laskowicach

Gmina: Lasowice Wielkie

Kościół powstał w 1686 roku. Znajduje się na niewielkim wzniesieniu w zachodniej części Laskowic. Obecnie kościółek pełni rolę kościoła cmentarnego. W pobliży wybudowany został nowy kościół pod wezwaniem Ducha Świętego.

źródło: wikipedia.pl

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lasowicach Małych

Gmina: Lasowice Wielkie

Kościół wzmiankowany był już w 1447 roku, obecny został zbudowany przez luteran w 1688 roku. Wielokrotnie przebudowywany. Pierwotnie pod wezwaniem św. Jakuba. Jest to świątynia jednonawowa, orientowana, o konstrukcji zrębowej, ze słupową wieżą z obwodem zmniejszającym się ku zwieńczeniu. Wewnątrz kościoła znajduje się w większości wyposażenie w stylu barokowym.

źródło: wikipedia.pl

Kościół Wszystkich Świętych w Lasowicach Wielkich

Gmina: Lasowice Wielkie

Kościół w Lasowicach Wielkich istniał już w 1447 roku, była to budowla o konstrukcji drewnianej. W 1519 roku świątynia spłonęła, w jej miejsce został wzniesiony nowy obkiet sakralny. Obecny drewniany kościół parafialny zbudowany został w 1599 roku przez protestantów. W 1701 roku świątynię przejęli katolicy (należała ona wówczas do parafii w Bogacicy). W 1837 roku ustanowiono parafię w Lasowicach Wielkich, a kościół stał się jednocześnie kościołem parafialnym. Na terenie przykościelnym znajduje się również cmentarz. Cały teren otacza drewniane ogrodzenie z bramą główną na osi elewacji zachodniej oraz furtką we wschodniej części ogrodzenia.

źródło: wikipedia.pl

Kościół św. Jana Chrzciciela w Wędryni

Gmina: Lasowice Wielkie

Kościół św. Jana Chrzciciela wybudowany został w 1791 roku. W 1818 roku dobudowana została wieża. W 1959 roku został odnowiony. Jest to świątynia o konstrukcji zrębowej z zamkniętym trójbocznie prezbiterium, wykonana w stylu barokowym. Wieża o konstrukcji słupowej, pochodzi z 1818 roku, natomiast sygnaturka nakryta jest baniastym hełmem. Późnobarokowy ołtarz główny z rzeźbami dwóch św. biskupów i obrazem św. Augustyna lub św. Zachariasza oraz św. Jana Chrzciciela. Ołtarze boczne poświęcone są Matce Boskiej i św. Józefowi. Sklepienie kościoła ozdobione jest w motywy ludowe. Kościół należy do Szlaku Drewnianego Budownictwa Sakralnego.

źródło: wikipedia.pl